Головацького 23г

Юрчишак Ірина Михайлівна


Юрчишак Ірина Михайлівна

Юрчишак Ірина Михайлівна

Спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь

Лікар-гематолог

Послуги

 • Цитологічні, молекулярно-генетичні, цитогенетичні, імунофенотипічні та інші методами діагностики та лікування в онкогематологічних пацієнтів.
 • Лікування анемії різного генезу, лейкопенії, тромбоцитопенії, тромбоцитопатій, тромбофілії, лімфаденопатії та інших хвороб крові, кровотворної та лімфоїдної тканин.
 • Диференціальна діагностика гематологічних, онкологічних, терапевтичних, гастроентерологічних, ревматологічних, нефрологічних, гінекологічних захворювань.
 • Хіміотерапевтичне лікування, біологічна терапію, підготовку до трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин, пункції кісткового мозку. Дослідження зразків крові, кісткового мозку, лімфатичних вузлів та утворів шкіри.
 • Лікування паліативних пацієнтів з метою покращення якості життя за допомогою медикаментозної терапії та знеболення.
 • Проведення лікувально-профілактичної діяльності, консультація пацієнтів із захворюваннями крові, кровотворної та лімфоїдної тканин.

Досвід / Медичний стаж

Працевлаштування

 • 2011 р. лікар в ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України».
 • 2012 – 2017 рр. лікар-гематолог та молодший науковий співробітник у відділенні «Екстракорпоральної гематології» ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини».
 • 2017 р. – завідувач консультативною поліклінікою ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України».
 • з _____ р. – лікар-гематолог медичного центру «Твоя Клініка»

Освіта

 • 2010 р. – закінчила із відзнакою ТзОВ «Львівський медичний інститут», (факультет Лікувальна справа).
 • 2010-2012 рр. – інтернатура за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та 5-ої міської клінічної лікарні м. Львова (в терапевтичному та гематологічному відділеннях).
 • У грудні 2012 року пройшла спеціалізацію зі спеціальності «Гематологія» отримала сертифікат спеціаліста (№_66423).
 • З 2012 по 2017 рік працює лікарем-гематологом та молодшим науковим співробітником у відділенні «Екстракорпоральної гематології» ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини».
 • У березні 2017 року – курси тематичного удосконалення «Анемії та геморагічні захворювання».
 • У квітні-травні 2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації на циклі тематичного удосконалення ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького «Анемії та геморагічні захворювання» та передатестаційний цикл – після чого склала іспит на вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Гематологія» .
 • За період 2015-2020 років прочитала понад 80 лекцій по анеміях різного генезу для терапевтів, сімейний лікарів, акушер-гінекологів та ін.фахівців.
 • У грудні 2019 року стажувалась в Міжнародному медичному центрі Anadolu (Турція) в гематологічному, терапевтичному відділеннях та центрі трансплантації кісткового мозку.

Наукові досягнення

Автор 14 друкованих праць.

Освітня діяльність, конференції та семінари

Лікар систематично працює з науковими періодичними виданнями, рефератами, монографіями, використовує комп’ютерну мережу Інтернет для отримання найновіших даних з досягнень в галузі гематології. Підвищує наукову та професійну кваліфікацію на науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах, симпозіумах та з’їздах різного рівня (в тому числі і онлайн). Виступала з усними доповідями на багатьох міжнародних конференціях і конгресах на теренах України та за її межами. Має почесну грамоту від Національної Академії Медичних Наук України за сумлінне виконання службових обовꞌязків. Впроваджує в роботу нові методи лікування амбулаторних хворих з різною гематологічною патологією, постійно вдосконалює свій професійний рівень, працює з медичною та науковою літературою. Активно приймає участь у наукових заходах з питань гематології.

Членство в асоціаціях

Мови